Bizi Arayın 05056912575
Polen Nedir? Polenin Kimyasal Kompozisyonu

Polen Nedir? Polenin Kimyasal Kompozisyonu

Polen, arı ürünlerinden bir tür olarak nitelendirilmektedir.Çiçekli bitkilerin erkek organlarınca
üretilir.Dişi organın döllenmesinde aktif rol alır.Bitkilerin erkek cinsiyet hücresidir.Diğer bir ifade ile
de bitkilerin mikrosporudur.
Polen, arılar için başlıca protein kaynağıdır.Çiçek özü toplayan arıların beraberinde kovana
getirdikleri polenlere nektar katarak petek gözlerine depolarlar.Son işlem olarak da üzerini bal ile
kapatarak gerektiğinde tüketilmek üzere beklemeye bırakırlar.
Polende sabit bir kimyasal kompozisyon yoktur.Çiçeğin türüne,mevsime, aya, toprağın yapısına,
coğrafik bölgeye kadar bir çok etmen ile farklılık gösterse de karakteristik ortalama değerleri her
zaman elde etme imkanımız vardır.Konu ile ilgili yapılan araştırmaların ortak vurgu yaptığı en önemli
özellik, arı polenin ,protein,vitamin,mineral ve enzimler yönünden çok zengin bir besin kaynağı
olduğudur. Genel olarak polende @ a varan oranda protein,U e varan oranda karbonhidrat
bulunmaktadır.Bunlardan başka flavonoidler,karotenoidler, E,C B vitaminleri, mineraller,serbest
aminoasitler,nükleik asitler ve nükleositler,enzimler,kül ve büyütme faktörlerinden oluşmaktadır.
Polende sabit bir renk yoktur.Siyahtan beyaza,kırmızıdan sarıya kadar bitkinin türüne kimyasal
komposizyonuna bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.Bu farklılık renkle sınırlı olmayıp kimyasal
bileşenlerine de aynı ile yansımaktadır.
Polenin tek çiçekli (monoflora) ya da çok çiçekli (poliflora) oluşuna göre de organoleptik ve biyo
kimyasal içerik ve nitelik bakımından farklıklar oluşturmaktadır.Çok çiçekli bitki polenleri tek çiçekli
olanlara oranla daha zengin muhtevaya sahiptir.Polenin kalite parametrelerinden en önemlisi de
nemlilik oranıdır.Nem oranı yüksek polenler uygun depolama ve saklama şartlarına uyulmadığında
kısa sürede bozulabilmektedir.Düşük nem içeriğinde ise polenin tipik tadında acılaşmanın
görülmesine neden olmaktadır.

Paylaş

Yorum yazın